Dinarski krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom

Našim kreditima možete refinansirati gotovinske kredite, kreditne kartice, dozvoljene pozajmice i potrošačke kredite uz mogućnost dobijanja dodatnog keša.

Opšti uslovi odobravanja kredita

 • Bez valutne klauzule
 • Iznos kredita od 50.000 do 1.500.000 dinara
 • Period otplate od 13 do 100 meseci
 • Opcioni grejs period do 24 meseca[*1]
 • Administrativni trošak: 2,95% od iznosa kredita
 • Bez depozita
 • Bez žiranta
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno

Reprezentativni primer

Iznos kredita200.000 dinara
Rok otplate100 meseci
NKS na godišnjem nivou12,95%
Mesečna rata3.300 dinara
Administrativni trošak5.900 dinara

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
EKS na godišnjem nivou15,00%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)336.160 dinara
EKS obračunat na dan10.11.2016.

Dodatno pojašnjenje

1 U toku grejs perioda plaća se samo kamata. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Minimalna dužina perioda otplate kredita sa grejs periodom je 24 meseca.

Potrebna dokumentacija

Ne zaboravite da ponesete sa sobom kada krenete u banku.

Neke od formulara možete preuzeti sa našeg sajta, i doneti ih popunjene u banku.

 • Overena potvrda o visini primanja - preuzmite ovde
 • Izjava o prenosu plate (ukoliko prenosite platu u našu banku) - preuzmite ovde
 • Potvrdu o ostatku duga po osnovu kredita, kreditnih kartica i/ili dozvoljene pozajmice koje klijent želi da refinansira (ukoliko želite da refinasirate dugovanja iz druge banke)
 • Overeni platni listići ili čekovi za 3 prethodna meseca - vaša firma vam daje ovu dokumentaciju
 • Fotokopija lične karte
 • Izjava o plaćenom porezu na dohodak i PPDG-5 kopija za poreske obveznike po osnovu poreza na dohodak građana (ukoliko ste poreski obveznik)
 • Izvodi ili promet po računu za prethodna 3 meseca (ukoliko ne primate platu preko računa u našoj banci)
 • Overena administrativna zabrana (ukoliko ne prenosite platu u našu banku)

Osiguranje od gubitka posla i životno osiguranje korisnika kredita

Mudro je misliti unapred i bitne stvari u svom životu ne prepustiti slučaju. Zbog toga vam uz kredit nudimo dve vrste osiguranja koje vam pružaju kompletnu zaštitu od nepredviđenih životnih okolnosti, sa premijom koja može biti uključena u iznos mesečne rate.

Saznajte više

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vašeg ličnog bankara ili pozovite Korisnički centar na 0800 344 344 (besplatan poziv) radnim danima od 9:00 do 19:00 časova, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.

Refinansiranje

Osiguranje uz kredit

Pitanja i odgovori

Kontaktirajte nas