Osiguranje uz kredit

Sve što vam je potrebno na jednom mestu

Mudro je misliti unapred i bitne stvari u svom životu ne prepustiti slučaju. Zbog toga vam uz kredit nudimo dve vrste osiguranja koje vam pružaju kompletnu zaštitu od nepredviđenih životnih okolnosti, sa premijom koja može biti uključena u iznos mesečne rate.

Osiguranje od gubitka posla pokriva čak 12 rata kredita u kontinuitetu.
U slučaju da ostanete bez posla imaćete manje briga oko otplate kredita i obezbedićete ekonomsku stabilnost vama i vašoj porodici.

Osiguranje života koje se odobrava bez zdravstvenog upitnika štiti vaše najbliže.
Ukoliko dođe do nastanka osiguranog slučaja ostatak duga po kreditu će biti pokriven od strane SG Osiguranja.

Šta dobijate:

  • Mali trošak za osiguranje uz veliko pokriće
  • Iznos premije može biti uključen u iznos kredita i mesečnu ratu
  • Životno osiguranje bez zdravstvenog pregleda i bez upitnika
  • Kredit uz osiguranje na jednostavan način, jednim dolaskom u banku

Ako dođe do osiguranog slučaja, Osiguranje će preuzeti teret otplate preostalog duga po kreditu, u celosti ili deilmično. 

Saznajte više