Dinarski keš kredit sa promenljivom kamatom

Ukoliko vaša primanja ne prate promene deviznog kursa, preporučujemo vam dinarski kredit.

Opšti uslovi odobravanja kredita

 • Bez valutne klauzule
 • Iznos kredita: od 50.000 dinara do 1.500.000 dinara [*1]
 • Rok otplate od 13 meseci do 100 meseci
 • Opcioni grejs period do 18 meseci [*2]
 • Administrativni trošak: 2,95% od iznosa kredita
 • Bez depozita
 • Bez žiranta
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno

Reprezentativni primer

Iznos kredita100.000 dinara200.000 dinara
Rok otplate36 meseci100 meseci
NKS na godišnjem nivou8,45% + šestomesečni BELIBOR 38,45% + šestomesečni BELIBOR 3
Mesečna rata3.333 dinara3.202 dinara
Administrativni trošak2.950 dinara5.900 dinara

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
EKS na godišnjem nivou15,55%14,06%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)123.196 dinara326.902 dinara
EKS obračunat na dan16.06.2016.10.11.2016.

Dodatno pojašnjenje

1 Za rok otplate preko 36 meseci minimalni iznos je 100.000 dinara i minimalna mesečna primanja 30.000 dinara.

2 U toku grejs perioda plaća se samo kamata. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Minimalna dužina perioda otplate kredita sa grejs periodom je 24 meseca.

3 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne BELIBOR kamatne stope

Vrednost BELIBOR-a na dan obračuna primera 3,63% 3,64%
Primeri obračunati na dan 16.06.2016. 10.11.2016.

Potrebna dokumentacija

Ne zaboravite da ponesete sa sobom kada krenete u banku.

Neke od formulara možete preuzeti sa našeg sajta, i doneti ih popunjene u banku.

 • Overena potvrda o visini primanja - preuzmite ovde
 • Izjava o prenosu plate (ukoliko prenosite platu u našu banku) - preuzmite ovde
 • Potvrdu o ostatku duga po osnovu kredita, kreditnih kartica i/ili dozvoljene pozajmice koje klijent želi da refinansira (ukoliko želite da refinasirate dugovanja iz druge banke)
 • Overeni platni listići ili čekovi za 3 prethodna meseca - vaša firma vam daje ovu dokumentaciju
 • Fotokopija lične karte
 • Izjava o plaćenom porezu na dohodak i PPDG-5 kopija za poreske obveznike po osnovu poreza na dohodak građana (ukoliko ste poreski obveznik)
 • Izvodi ili promet po računu za prethodna 3 meseca (ukoliko ne primate platu preko računa u našoj banci)
 • Overena administrativna zabrana (ukoliko ne prenosite platu u našu banku)

Osiguranje od gubitka posla i životno osiguranje korisnika kredita

Mudro je misliti unapred i bitne stvari u svom životu ne prepustiti slučaju. Zbog toga vam uz kredit nudimo dve vrste osiguranja koje vam pružaju kompletnu zaštitu od nepredviđenih životnih okolnosti, sa premijom koja može biti uključena u iznos mesečne rate.

Saznajte više

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vašeg ličnog bankara ili pozovite Korisnički centar na 0800 344 344 (besplatan poziv) radnim danima od 9:00 do 19:00 časova, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.

Refinansiranje

Osiguranje uz kredit

Pitanja i odgovori

Kontaktirajte nas