Dinarski keš kredit sa fiksnom kamatom

Rata vašeg keš kredita će ostati ista tokom celog perioda otplate, bez obzira na promene kursa evra i ostalih faktora koji utiču na visinu rate kod drugih vrsta kredita.

Opšti uslovi odobravanja kredita

 • Bez valutne klauzule
 • Iznos kredita od 50.000 do 1.500.000 dinara [*1]
 • Rok otplate od 12 do 100 meseci
 • Opcioni grejs period do 18 meseci [*2]
 • Administrativni trošak: 2,95% od iznosa kredita
 • Bez depozita
 • Bez žiranta
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno

Reprezentativni primer

Iznos kredita50.000 dinara100.000 dinara200.000 dinara
Rok otplate12 meseci12 meseci100 meseci
NKS na godišnjem nivou6,95%36,95%312,95%4
Mesečna rata4.327 dinara8.655 dinara3.300 dinara
Administrativni trošak1.475 dinara2.950 dinara5.900 dinara

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
EKS na godišnjem nivou14,81%14,15%15,00%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)53.703 dinara107.110 dinara336.160 dinara
EKS obračunat na dan16.06.2016.16.06.2016.10.11.2016.

* Navedeni uslovi važe za klijente koji prenesu primanja na račun u Societe Generale banci.

Dodatno pojašnjenje

1 Za rok otplate preko 36 meseci minimalna mesečna primanja su 30.000 dinara

2 U toku grejs perioda plaća se samo kamata. Dužina grejs perioda zavisi od dužine perioda otplate kredita. Minimalna dužina perioda otplate kredita sa grejs periodom je 24 meseca.

3 NKS: 6,95%, za period otplate od 6 do 12 meseci.

4 NKS: 12,95%, za period otplate od 13 do 100 meseci.

Potrebna dokumentacija

Ne zaboravite da ponesete sa sobom kada krenete u banku.

Neke od formulara možete preuzeti sa našeg sajta, i doneti ih popunjene u banku.

 • Overena potvrda o visini primanja - preuzmite ovde
 • Izjava o prenosu plate (ukoliko prenosite platu u našu banku) - preuzmite ovde
 • Potvrdu o ostatku duga po osnovu kredita, kreditnih kartica i/ili dozvoljene pozajmice koje klijent želi da refinansira (ukoliko želite da refinasirate dugovanja iz druge banke)
 • Overeni platni listići ili čekovi za 3 prethodna meseca - vaša firma vam daje ovu dokumentaciju
 • Fotokopija lične karte
 • Izjava o plaćenom porezu na dohodak i PPDG-5 kopija za poreske obveznike po osnovu poreza na dohodak građana (ukoliko ste poreski obveznik)
 • Izvodi ili promet po računu za prethodna 3 meseca (ukoliko ne primate platu preko računa u našoj banci)
 • Overena administrativna zabrana (ukoliko ne prenosite platu u našu banku)

Osiguranje od gubitka posla i životno osiguranje korisnika kredita

Mudro je misliti unapred i bitne stvari u svom životu ne prepustiti slučaju. Zbog toga vam uz kredit nudimo dve vrste osiguranja koje vam pružaju kompletnu zaštitu od nepredviđenih životnih okolnosti, sa premijom koja može biti uključena u iznos mesečne rate.

Saznajte više

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vašeg ličnog bankara ili pozovite Korisnički centar na 0800 344 344 (besplatan poziv) radnim danima od 9:00 do 19:00 časova, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.

Refinansiranje

Osiguranje uz kredit

Pitanja i odgovori

Kontaktirajte nas