societegenerale.rs website

Dobro došli na mesto iznenađujuće povoljnih kreditaLjiljana MihailovićŠef službe za upravljanje kreditnim proizvodima

YT video thumb

KOLIKO NOVCA TI JE POTREBNO?

 

NA KOJI PERIOD?

NKS 12,95%  |  EKS od 14,97% 

Reprezentativni primer dinarskog gotovinskog kredita sa fiksnom kamatnom stopom*

Iznos kredita Rok otplate NKS na godišnjem nivou Mesečna rata EKS na godišnjem nivou
250.000 36 meseci 12,95% 8.439 16,46%
500.000 100 meseci 12,95% 8.250 14,97%
Interesuje te više o opštim uslovima kredita
i potrebnoj dokumentaciji? KLIKNI OVDE.
Klijent si banke? Posavetuj se sa ONLINE bankarom!
Izaberi ONLINE EKSPOZITURU na svom Ebankingu.
* Troškovi poznati u trenutku oglašavanja koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: administrativni troškovi 7.375 dinara, menica 50 dinara i osnovni izvešaj Kreditnog biroa 246 dinara.
EKS u primeru je obračunat na dan 15.12.2016. godine. Reprezentativni primer se odnosi na fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa banke Societe Generale. Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) je 311.457
** Troškovi poznati u trenutku oglašavanja koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: administrativni troškovi 14.750 dinara, menica 50 dinara i osnovni izvešaj Kreditnog biroa 246 dinara.
EKS uprimeru je obračunat na dan 15.12.2016. godine. Reprezentativni primer se odnosi na fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa banke Societe Generale. Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) je 840.081
Iznos kredita 250.000 500.000
Rok otplate 36 meseci 100 meseci
NKS na godišnjem nivou 12,95% 12,95%
Mesečna rata 8.439 8.250
EKS na godišnjem nivou 16,46% 14,97%
Ukupan iznos kredita 311.457 * 840.081 **
Interesuje te više o opštim uslovima kredita
i potrebnoj dokumentaciji? KLIKNI OVDE.
Klijent si banke? Posavetuj se sa ONLINE bankarom!
Izaberi ONLINE EKSPOZITURU na svom Ebankingu.
* Troškovi poznati u trenutku oglašavanja koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: administrativni troškovi 7.375 dinara, menica 50 dinara i osnovni izvešaj Kreditnog biroa 246 dinara.
EKS u primeru je obračunat na dan 15.12.2016. godine. Reprezentativni primer se odnosi na fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa banke Societe Generale. Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) je 311.457
** Troškovi poznati u trenutku oglašavanja koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: administrativni troškovi 14.750 dinara, menica 50 dinara i osnovni izvešaj Kreditnog biroa 246 dinara.
EKS uprimeru je obračunat na dan 15.12.2016. godine. Reprezentativni primer se odnosi na fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa banke Societe Generale. Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) je 840.081